Tuesday, 13 September 2016

Onam wishes 2016-greetings

Onam wishes 2016: onam greetings 2016: onam images and wallpapers

Happy onam wishes 2016 to all. here we have great onam greetings 2016 , onam messages and onam images plus onam wallpapers for you. You can enjoy your onam with these onam stuffs here.

onam wishes 2016 and onam greetings 2016

May your life have lot of happiness Like a pookalam with lot of flowers!! May your life, be color full like, The pooklam infront of your house Happy Onam to you
Hey it is Onam, Time to dress up and play, Time to collect flowers for pookalam Happy Onam to you.
Ona sadyaum, onam pookalavumayi oru ponnonam ashamsikkunnu nja
മനസ്സിൽ വർണങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ ആഹ്ലാദവും നിറച്ചു വീണ്ടും ഒരു ഓണം വരവായി ഒരായിരം ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു
ബാല്യകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തി വീണ്ടും ഒരോണക്കാലം വരവായി പൂവിളികളുടെയും വള്ളംക്കളിയുടെയും ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ നിറയുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നുള്ളിയെടുത്ത ഒരു നുള്ള് തുംബപൂവിനൊപ്പം ഒരായിരം ഓണാശംസകൾ
അരാമങ്ങളൽ സ്വയം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഓണത്തിനായി കേരളം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഹൃതയ്ത്തിൽ നിന്നും നുള്ളിയെടുത്ത ഒരു പിടി തുംബപൂവിനോപ്പം എന്നുടെ പൊന്നോണാശംസകൾ നിങ്ങള്ക്കായി നേരുന്നു ഞാൻ
പൂവേ പൊലി പൂവേ ഓണം വരവായി പൂവിളിയും പൂക്കളവും കേരള കരയെ പുളകിതമക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഒരു കൈ കുടന്ന തുംബപൂവിനെപോലെ ഞാൻ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു
onam wishes 2016
onam greetings 2016
onam wallpapers
onam images

Share:

0 comments:

Post a Comment

inspiration quotes tech blog heartfelt quotes